Kajian rutin Sabtu dan Ahad pagi Syarah Hilyah Tholabul Ilmi bersama Ustadz Zaki Abu Kayyisa hafizhahulloh di Masjid Baitussalam Karet kota Magelang

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Barakallah fikum
Sabtu dan Ahad pagi inSya Allah ada kajian Syarah Hilyah Thoolibil Ilmi
Bersama ustadz Zaki Rakhmawan Abu Kayyisa hafizhahullah
Jam 05.30 – 07.00
Di masjid Baitussalam Karet Magelang
Link map:
Live streaming via:

COMMENTS